0
BabyBall - suche baseniki z piłeczkami

Bawełniana EKO Torba – liście

20,00 zł
BabyBall - suche baseniki z piłeczkami

BabyBall - suche baseniki z piłeczkami

Marzy Ci się eko torba, która nie będzie biała i nie będzie miała ogromnego logo sklepu spożywczego? Sprawdź nasze eko torby i wybierz taką, która będzie pasować na każdą okazję! Masz ochotę na ludowe wzory? A może jakieś kolorowe dodatki? W Naszym sklepie znajdziesz przeróżne wzory.
EKO bawełniane Torby zapewniają nie tylko dużą wytrzymałość, ale także oferują swoją wielorazowość i wielofunkcyjność. Wykorzystanie ekologicznych toreb materiałowych pozwala zaoszczędzić wiele złotówek oraz środowisko. EKO Torby bawełniane to bardzo uniwersalne siatki. Dzięki nim przyniesiemy do domu bezpiecznie nasze zakupy, i dodatkowo również możemy nosić je na co dzień.
Chcesz być eko, ale nie wiesz jak zacząć? Najprostsze są najłatwiejsze rozwiązania: kup eko torbę! Mają one nie tylko pozytywny wpływ na Nasze środowisko, ale także finanse. W końcu już nie kupujesz foliówki w sklepie, tylko chodzisz ze swoją modną Bawełnianą EKO Torbą. ŚWIETNA EKOLOGICZNA Bawełniana EKO Torba – Chmury
Bawełniana EKO Torba – Chmury – idealna dla kobiet. Zakupy nie muszą być w nudnej siatce !!!
Można prać w pralce na 40 stopni, prasować. Mocna, wytrzymała. Dno poszerzane.
W środku kieszonka boczna na telefon, klucze, portfel, kosmetyki i inne rzeczy, pojemna.
Wymiary “Bawełniana EKO Torba – Chmury ” :
szerokość: 40 cm
długość 45 cm
długość uszu: 55 cm
poszerzane dno
mocny materiał
wzmocnione szwy na uszach
Wszystkie produkty są bezpieczne, posiadają atesty oraz spełniają normy UE (symbol CE).
EKO Bawełniane Torby są wykonane tylko z polskich materiałów, Handmade !

CENA I SPOSÓB ZAPŁATY

1. Wszystkie znajdujące się w Sklepie internetowym babyball.pl oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie babyball.pl są ceną brutto wyrażoną w PLN, która zawiera podatek VAT.
3. Cena nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat, które każdorazowo zostaną doliczane do sumy zamawianych produktów oraz wskazane w trakcie składania zamówienia.
4. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sprzedawcę i Klienta, jest cena produktu podana na stronie Sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
1. z góry przed odbiorem zamówienia – płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
2. płatność przelewem za pośrednictwem m.in. serwisu PayPal/PayU.
6. W przypadku wyboru opcji płatności z góry, Klient jest zobowiązany uiścić cenę w ciągu 4 dni od otrzymania od Sprzedawcy w formie elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku płatności w ww. terminie, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z przypomnieniem i dodatkowym terminem 3 dni na dokonanie płatności. W przypadku braku wpłaty za zamówienie (tj. niezaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy w dodatkowym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
7. Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.
DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Koszty dostawy są wskazywane przy składaniu zamówienia.
2. Dostawa produktów następuje za pośrednictwem kuriera.
3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Natomiast termin dostarczenia przesyłki uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy.
4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
5. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres: BabyBall Katarzyna Dancewicz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26/9, 58-400 Kamienna Góra.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
5. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar musi być w stanie nienaruszonym.
Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie produktu w stanie nienaruszonym przed jego upływem.
7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu ceny za zamówienie w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu zakupionego produktu w stanie nienaruszonym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu internetowego babyball.pl oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
9. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem, niewłaściwy montaż i użytkowanie.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach, m.in.:
świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienie indywidualne);
świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta.
REKLAMACJE
1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia produktu posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz_reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłać go do Sprzedawcy – BabyBall Katarzyna Dancewicz; ul.Marii Skłodowskiej-Curie 26/9; 58-400 Kamienna Góra . Kupujący może także opisać wadę bez wykorzystania formularza Sprzedawcy. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, datę zakupu produktu, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób rozstrzygnięcia. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym .
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem (jego elementem) przez Sprzedawcę. W przypadku wskazania przez Klienta przy zgłoszeniu adresu email, odpowiedź będzie przesłana na podany adres.

Polecane produkty

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza jest Rękodzieło "DAMITU" na Szlaku Łęgów Odrzańskich Marta Doberstein z siedzibą w Chobieni, przy ul. Górnej 17, 59-305, NIP: 6922019502, e-mail: administrator@damitu.pl, nr tel. +48 783-004-357. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.