0
Niebieska pracownia

Kwiaty-cztery akwarele

299,00 z艂

Cztery oryginalne akwarele, wykonane farbami akwarelowymi na papierze akwarelowym 300 g/m2 . Prace s膮 sygnowane. Sprzedawane jako komplet. Wymiary prac A5 x4. Kolory mog膮 si臋 nieznacznie r贸偶ni膰 od orygina艂u, sprzedawane bez oprawy, Zapraszam.

Przedp艂ata
P艂atno艣膰 na konto
wysy艂am
poczt膮 polsk膮

搂 7 PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWYKonsument ma prawo odst膮pi膰 od umowy zawartej ze Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu, z zastrze偶eniem 搂 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia:

W kt贸rym Konsument wszed艂 w posiadanie towaru lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Konsumenta wesz艂a w posiadanie tego towaru.

W kt贸rym Konsument wszed艂 w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia, inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Konsumenta, wesz艂a w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci wielu rzeczy, kt贸re dostarczane s膮 osobno.

Aby Konsument m贸g艂 skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy musi poinformowa膰 Sprzedawc臋, korzystaj膮c z danych podanych w 搂 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮 lub informacja przekazana poczt膮 elektroniczn膮).

Konsument mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy umieszczonego na ko艅cu Regulaminu, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy wystarczy, 偶e Konsument wy艣le informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.SKUTKI ODST膭PIENIA OD UMOWY

W przypadku odst膮pienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odst膮pienia od umowy.

Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument zgodzi si臋 na inne rozwi膮zanie, w ka偶dym przypadku Konsument nie poniesie 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.

Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Polna 6 43-100 Tychy niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Konsument poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y. Termin jest zachowany, je偶eli Konsument ode艣le towar przed up艂ywem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci towaru wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Je艣li towar ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie mo偶e zosta膰 odes艂any w zwyk艂ym trybie poczt膮 Konsument r贸wnie偶 b臋dzie musia艂 ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu towar贸w. O szacowanej wysoko艣ci tych koszt贸w Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawc臋 w opisie towaru w Sklepie lub podczas sk艂adania zam贸wienia.

搂 8 WYJ膭TKI OD PRAWA ODST膭PIENIA OD UMOWYPrawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

W kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia.

W kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu.

W kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami.

W kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu.

O dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋.

W kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

O dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje podmiotowi innemu ni偶 Konsument.

akwarela kwiaty

Polecane produkty

Administratorem Pa艅stwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza jest R臋kodzie艂o "DAMITU" na Szlaku 艁臋g贸w Odrza艅skich Marta Doberstein z siedzib膮 w Chobieni, przy ul. G贸rnej 17, 59-305, NIP: 6922019502, e-mail: administrator@damitu.pl, nr tel. +48 783-004-357. Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane w celach: realizacji czynno艣ci przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Pa艅stwa pytania 鈥 w zale偶no艣ci od tre艣ci Pa艅stwa wiadomo艣ci. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest artyku艂 6 ust. 1 lit. b Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podj臋cie czynno艣ci przed zawarciem umowy, artyku艂 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pa艅stwa zgoda, artyku艂 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora 鈥 ch臋膰 odpowiedzi na Pa艅stwa pytania i w膮tpliwo艣ci. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji celu przetwarzania okre艣lonego w ust. 3 powy偶ej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Pa艅stwa pytania lub w膮tpliwo艣ci i mog膮 by膰 przechowywane do up艂ywu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszcze艅 z umowy. Osoba, kt贸rej dane osobowe s膮 przetwarzane ma prawo dost臋pu do danych, ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrze偶eniem, 偶e prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wy艂膮cznie danych przetwarzanych w spos贸b wy艂膮cznie zautomatyzowany. Osoba, kt贸rej dane osobowe s膮 przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwo艂ania w ka偶dym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwo艂aniem zgody. Osoba, kt贸rej dane osobowe s膮 przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do w艂a艣ciwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemo偶no艣膰 realizacji umowy, podj臋cia czynno艣ci przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub w膮tpliwo艣ci.