0

Marki (94)

Kategoria
Sortuj
M

Magdalena Garcia

Produkty: 41
Magdalena Garcia Magdalena Garcia Magdalena Garcia

Magiczny Kuferek

Produkty: 6
Magiczny Kuferek Magiczny Kuferek Magiczny Kuferek

Magneska

Produkty: 4
Magneska Magneska Magneska

Martucha Made It

Produkty: 24
Martucha Made It Martucha Made It Martucha Made It

MasZkotki

Produkty: 4
MasZkotki MasZkotki MasZkotki

Miękkie Łapki

Produkty: 4
Miękkie Łapki Miękkie Łapki Miękkie Łapki

miku

Produkty: 12
miku miku miku

Molito

Produkty: 16
Molito Molito Molito

Monika Stachacz

Produkty: 15
Monika Stachacz Monika Stachacz Monika Stachacz
N

Niebieska pracownia

Produkty: 55
Niebieska pracownia Niebieska pracownia Niebieska pracownia

Niezły GIFT

Produkty: 4
Niezły GIFT Niezły GIFT Niezły GIFT
Kategoria
Sortuj
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza jest Rękodzieło "DAMITU" na Szlaku Łęgów Odrzańskich Marta Doberstein z siedzibą w Chobieni, przy ul. Górnej 17, 59-305, NIP: 6922019502, e-mail: administrator@damitu.pl, nr tel. +48 783-004-357. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.