0
Magiczny Kuferek

Skórzana bransoleta Etno

70,00 zł

Ręcznie szyta skórzana bransoleta Etno
regulowane zapiecie
wykonana w pojedynczym egzemplarzu

Przelew bankowy
Wysylka Poczta Polska

Zwroty

18. Gdyby zakupiony przedmiot nie spełniał oczekiwań firma Magiczny Kuferek Mariola Kalińska przyjmuje zwroty w ciągu dwóch tygodni od wysłania towaru do Klienta.
19. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poinformowanie sprzedawce o zwrocie 2 dni po odbiorze przesylki, stan przedmiotu nie wskazujący na jego używanie przez Klienta oraz odesłanie paczki na adres Sklepu.
20. Zwrot powinien nastąpić paczką opłaconą przez Klienta. Paczki pobraniowe nie będą przyjmowane.
21. Firma Magiczny Kuferek zwróci Klientowi cenę nabycia towaru w ciągu dwóch dni od otrzymania przesyłki od Klienta, na rachunek bankowy Klienta. Zwrotowi nie podlega koszt przesyłki przez Klienta.
22. W przypadku niepodania przez Klienta numeru rachunku bankowego zwrot należności nastąpi poprzez przekaz pocztowy na adres Klienta, przy czym koszt przekazu ponosi Klient.
23. W przypadku zagubienia towaru przez firmę przesyłkową Sklep gwarantuje Klientowi zwrot poniesionych kosztów, w tym przesyłki. Warunkiem zwrotu kosztów Klientowi jest otrzymanie od firmy przesyłkowej, na podstawie złożonej reklamacji, informacji o zagubieniu przesyłki.

bransoleta skórzana bransoleta bransoleta Etno

Polecane produkty

49,00 zł 39,00 zł
39,00 zł
80,00 zł 60,00 zł
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza jest Rękodzieło "DAMITU" na Szlaku Łęgów Odrzańskich Marta Doberstein z siedzibą w Chobieni, przy ul. Górnej 17, 59-305, NIP: 6922019502, e-mail: administrator@damitu.pl, nr tel. +48 783-004-357. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.